Próxima sessió:

 

Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament

ORDRE DEL DIA

1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES PRÒXIMES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 9 DE JUNY DE 2024.

2.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE FESTES LOCALS ANY 2025. Exp. 1788621X

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS. Exp.1842275Q

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ SOBRE DESESTIMACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE METROLEVANTE SOBRE LA CONVENIÈNCIA DEL CANVI A RESIDENCIAL UNIFAMILIAR TIPUS D EN ALQUERIA GARCÉS 2 I 18 DE PICANYA. Exp 1019687H.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI AMBIENTAL I TERRITORIAL DEL CATÀLEC DE PROTECCIONS DE PICANYA. Exp. 363344W

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DE CESSIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS DE PARCELA MUNICIPAL. Exp. 352390F

Data: Dimecres, 15 de maig de 2024
Hora: 20:30 hores.
Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT

 

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 


 

 

 

 

 

 

Documents