Próxima sessió:

 

Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament           

ORDRE DEL DIA  


1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (exp.1403127N de 27 d’abril de 2023).   
2.-  DACIÓ DE COMPTE DE LES SUBVENCIONS REBUDES DES DE L’ANY 2019 FINS A 2023.  
3.- PRESENTACIÓ DE MOCIONS.  
4.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA (març i abril 2023) I D’ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (3-10-24 i 31 de març; 6-14-21-28 d’abril de  2023).  
5.- PRECS I PREGUNTES.   Picanya, a la signatura digital. L’Alcalde  

Data: Dijous, 11 de maig 2023 
Hora: 20:30 hores. 
Lloc: SALÓ DE SESSIONS AJUNTAMENT   

 

____________________________________________________

 

 

 

 

 

 ACCÉS A VÍDEO ACTES ACÍ

 

video_actes

 

 

 

 

 

 

Documents