Amb caràcter general, els òrgans de contractació estaran assistits per  una Mesa de contractació que serà competent per a la valoració de les ofertes. 

Els operadors econòmics poden accedir a la composició de la  Taula de caràcter permanent de l'Ajuntament de Picanya .

Per a aquells contractes que requerisquen una designació específica, aquesta informació es proporciona associada a l'expedient concret. 

La composició de l'actual Mesa de contractació és:

 

MESA DE CONTRACTACIÓ

 

José A. Sanchis (T)

Rosario González (S)

Helena Ferrando (T)

Xavier Rius (S)

 

Javier Montero (T)

Remedios Pellicer (S)

M. José Royo (T)

Diego Soriano (S)