El Ple de l’Ajuntament de Picanya, en sessió Ordinària, celebrada el dia 13 de maig de 2021, sota la Presidència del Sr. Alcalde, En Josep Almenar i Navarro, va aprovar el PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE DE L’AJUNTAMENT DE PICANYA que podeu trobar a peu d'esta plana.