Donat que el nostre poble té tindre una població superior als 5.000 habitants, és obligatòria la constitució de comissions d'estudi, d'informe o de consulta. Correspon a estes comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern quan actue per delegació d'este. 

Les comissions s'integren pels membres que designen els diferents grups polítics que formen part de la corporació.

Les Comissions Informatives Permanents es reuneixen en sessió ordinària amb periodicitat mensual, abans de la de realització de les reunions ordinàries del Ple Municipal, i/o de la Junta de Govern en el cas que esta resolga sobre competències delegades del Ple:

 

PSPV-PSOE

COMPROMIS

PP

CIUDADANOS

 

 

 

 

 

 

 

A. SOSTENIBILITAT, REHABILITACIÓ I MANTENIMENT

 

 

J. Albert Sanchís (P)

Fernando Lara

Rosa Alejos

Josep Almenar

 

 

 

Helena Ferrando

 

 

Javier Montero

 

 

 

M. José Royo

 

 

ÀREA ECONÓMICA I DE SERVEIS GENERALS

 

 

Guillem Tortosa (P)

Asdrúbal Ferrer

Delia López

Josep Almenar

 

 

 

Helena Ferrando

 

 

Javier Montero

 

 

 

Diego Soriano

 

 

À.SERVEIS A LES PERSONES

 

 

Elena Ruíz Pérez (P)

Rosa Mª Alejos

Patricia Salgado

Josep Almenar

 

 

 

Xavier Rius

 

 

Remedios Pellicer

 

 

 

M. José Royo

 

COMISSIÓ AMBIENTAL I TERRITORIAL

 

 

J. Albert Sanchis (P)

Josep Almenar

 

Xavier Rius

 

Javier Montero

 

M. José Royo

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ

 

 

Fernando Lara (P)

Mario Guillén

Patricia Salgado

Josep Almenar

 

 

Xavier Rius

 

Javier Montero

 

M. José Royo

 

 

 

À. SEGURETAT I MOBILITAT SOSTENIBLE

 

 

Rosario González (P)

Mario Guillén

Delia López

Josep Almenar

 

 

 

Xavier Rius

 

 

Remedios Pellicer

 

 

 

Diego Soriano

 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS

 

 

 

Guillem Tortosa (P)

Asdrúbal Ferrer

Delia López

Josep Almenar

 

 

 

Xavier Rius

 

 

Javier Montero

 

 

 

Diego Soriano

(Es reuneix una vegada a l’any)