CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT D´OCUPACIÓ-FORMACIÓ TALLERS D´OCUPACIÓ PER A DONES

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA MIXT D´OCUPACIÓ-FORMACIÓ TALLERS D´OCUPACIÓ PER A DONES

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

Incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de 18 o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

TALLER d´Ocupació José Casabán: JARDÍ AL BOSC MEDITERRANI I

Programa mixt d'ocupació i formació l'objectiu del qual és incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades de 18 o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interés social.

L’Itinerari formatiu d’este projecte es composa de les següents especialitats:

◦ Certificat de professionalitat de Nivell 1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres

de jardineria (Codi: AGAO0108)

◦ Certificat de professionalitat de Nivell 2: Instal·lació i manteniment de jardins i zones

verdes (Codi: AGAO0208)

PROGRAMA SUBVENCIONADO:

PROGRAMA MIXT D´OCUPACIÓ-FORMACIÓ TALLERS D´OCUPACIÓ per a DONES

JARDINERIA/FOTAEM/2023/10/46

IMPORT REBUT:

266.240,40 €

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

LABORA Servei Valencià d´Ocupació i Formació

 

 

 GOB+MTES+SEPE_H_COLOR_CAS 

 

 

Logo LABORA rojo 

gv_distintiu_horitzontal_rgb_val