Subvenció per a la millora del cicle integral de l'aigua

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

Subvenció per a la millora del cicle integral de l’aigua

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

Renovació de la xarxa de distribució de aigua potable en el carrer Verge de Montserrat (entre C/ Horta - C/ Bonavista)

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

La proposta consistix en l'ampliació d'algunes conduccions existents al Carrer Verge de Montserrat amb el propòsit d'emmallar la xarxa. Els objectius són millorar la distribució de pressions i garantir una major continuïtat de subministrament.

 

QUANTITAT SOLICITADA:

147.585,23 euros

IMPORT REBUT:

70.000 euros

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

 

 subvencio_cicle_aigua