Quota del Consorci de Bombers de la Diputació de València 2023

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

Quota del Consorci de Bombers de la Diputació de València 2023

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

Subvenció de concessió directa per a la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels servicis del Consorci per a el Servei de Prevenció d’Incendis i Salvament de la província de València (Consorci de Bombers) en l’ exercici 2023

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

 

IMPORT REBUT:

70.060,34€

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

DIPUTACIÓ DE VALENCIA

 

DIVAL