Actuacions implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

Subvenció actuacions implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

Desenvolupar la fase I-pilot del sistema d’implantació de recollida separada de biorresidus, en el marc de les actuacions d’implementació i promoció dels objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030 a Picanya.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Facilitar l’acceptació i integració als hàbits domèstics de la separació dels residus orgànics i el seu dipòsit en el contenidor adient per la seua transformació per procés biològic i retorn al cicle productiu.

IMPORT REBUT:

50.000€

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

Generalitat Valenciana, Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

vicepresidencia segona i conselleria de serveis socials igualtat i habitatge 

logos_ODS