AVALEM CAPACITATS 2023
Programa de foment de la contractació de persones amb discapacitat

AVALEM CAPACITATS 2023

Programa de foment de la contractació de persones amb discapacitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

S'ha rebut de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació una subvenció del programa indicat per a la
contractació de persona/es desocupada/es amb discapacitat. Actuació finançada amb fons del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
S’ha contractat a dos peons de jardineria i un administratiu.

 

Subvenció concedida: 71.159,28€

 

avalem_capacitats