Renovació i millora de les intal·lacions del Mercat Municipal
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA – LINEA S0146 PROGRAMA D'AJUDES A ENTITATS LOCALS EN MATÈRIA DE COMERÇ I ARTESANIA, EXPEDIENT TIPUS CMMOAY

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA – LINEA S0146 PROGRAMA D’AJUDES A ENTITATS LOCALS EN MATÈRIA DE COMERÇ I ARTESANIA, EXPEDIENT TIPUS CMMOAY.

 

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

La renovació i millora de les intal.lacions del Mercat Municipal

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

 Realització de la corresponent:

RENOVACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL· LACIONS DEL MERCAT MUNICIPAL

IMPORT REBUT:

 

267.377,36€

 

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 gv_conselleria_economia_cmyk_val