Ajudes per a l'elaboració i actualització dels plans d'acció per al clima i l'energia sostenible (PAUS) dels municipis de la Comunitat Valenciana o
SUBVENCIÓ:

Ajudes per a l'elaboració i actualització dels plans d'acció per al clima i l'energia sostenible (PAUS) dels municipis de la Comunitat Valenciana  adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
Elaboració de l'inventari d'emissions i petjada de carboni
Anàlisi de riscos i vulnerabilitats
Elaboració del pla d'acció per al clima i l'energia

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:
L'objecte aquest projecte és l'elaboració del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PAUS) del municipi de Picanya, en el marc del Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.
Per a marcar el camí a l'hora d'elaborar actuacions que ens porten al punt desitjat, és necessari realitzar una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual de la manera més realista possible, analitzant l'estat preliminar del municipi en relació amb els estudis de riscos i vulnerabilitats existents, així com l'anàlisi de les tendències climàtiques futures i els seus impactes.
Aquests factors definiran la vulnerabilitat actual i futura davant aquests, així com el risc potencial al qual ens enfrontem, i ens permetran planificar un full de ruta amb mesures estratègiques específiques i realistes adaptades a les necessitats del municipi, per a aconseguir una reducció de la petjada de carboni local major al 40%. 

IMPORT REBUT:
8.000,00€

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:
GENERALITAT VALENCIANA – Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica