Adquisició de material bibliogràfic
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

Adquisició material bibliogràfic per a entitats locals titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de biblioteques públiques de la C.V.

IMPORT SUBVENCIONAT:

7.152,21

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana