Millores Polígon Industrial Faitanar
Instal·lació de cámares de vigilància connectades amb la policia local i renovació de paviment
Instal·lació de cámares de vigilància connectades amb la policia local en els encreuaments de carrers més transitats del polígon i es persegueix també la millora viària del polígon per mitjà de lai renovació del paviment dels carrers Riu Túria, Albufera, Braç del Terç i vial paral·lel al camí de Faitanar.

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ:

133.503,64 euros

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

INSTITUTO VALENCIANO DE LA COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

 

logo1-ivace logo2-ivace