REACCIONA 2021 subvenció per a la millora del cicle integral de l'aigua
Renovació d'infraestructures de proveïment d'aigua potable domiciliària o sanejament.
Millora de xarxa de clavegueram unitària, mitjançant la renovació i instal·lació d'un col·lector d'aigües residuals als carrers Bonavista (encreuament amb avd Jaume el Conqueridor) i Doctor Herrero. (encreuament amb carrer Colón)

Quanitat subvencionada 26.705,96

Organisme que la concedeix Diputació provincial de València