Realització de campanyes de salut pública en l'exercici 2022
Benestar Social
Subvenció concedida per a la realització de campanyes de desratització, desinsectació i desinfecció en edificis municipals i clavegueram.

Subvenció concedida: Picanya - 1.551,74€