Subvenció per a la lluita contra el mosquit tigre
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

RESOLUCIÓ de 4 d’agost de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es concedeixen les subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en els municipis de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2022. [2022/7554]

Subvenció concedida: Picanya - 761,00 €