Xarxa municipis protegits contra violència gènere 2021
L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València PUBLICA AMB DATA 18 D’OCTUBRE DE 2021 EN EL BOP DE València la concessió de les subvencions a ajuntaments de municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere per a 2021.
A l’Ajuntament de Picanya, inclòs en la relació dels municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violencia de gènere per a 2021,  li s’han concedit 5.180,01 €.