Picanya disposa d'un extens programa de recollida selectiva que permet, amb una bona resposta ciutadana, una gestió de residus responsable i eficaç tot i que som sabedors que en aquesta matèria encara és molt llarg el camí per a recòrrer.

fem_ho_be

 


Picanya disposa d’un extens programa de recollida selectiva integrat per:
- Separació en origen (contenidors diferenciats).
- Servei municipal i gratuït de recollida de voluminosos.
- Eco-Parc i eco-parcs mòbils
Un ús responsable d’estos recursos suposa una correcta gestió de residus.
Facilitem el reciclatge, millorem el medi ambient
Des de fa anys, el nostre poble ha anant incorporant nous contenidors que permeten millorar la recollida selectiva (i per tant el reciclatge) dels nostres residus. 
Nous hàbits
El nostre poble sempre ha estat un exemple treball en defensa del medi ambient i en eixe sentit la taxa d’ús dels contenidors alternatius al verd ha estat molt alta. És hora de continuar en aquesta línia i separar a les nostres llars els nostres residus.  
Cada residu al seu lloc
A Picanya volem garantir el millor tractament per a cada residu i, amb això, el menor impacte sobre el medi ambient. En eixe sentit, un bon tractament ha d’iniciar-se amb un bona separació en origen. 
Cal menys residus
Cal pensar que el millor residu és aquell que no es produix. És important també millorar els nostres hàbits de consum i apostar fort per materials sostenibles, reciclats, rebutjar el productes sobre-embalats, etc...


SEPARACIÓ EN ORIGEN. CONTENIDORS

separacio_RESIDUS2020


I si el contenidor està ple?
L’Ajuntament ha incrementat la freqüència de buidat dels contenidors de recollida selectiva. Tot i així, si trobem un contenidor ple en cap cas optarem per deixar els residus fora del contenidor. Caldrà buscar un altre contenidor i avisar a l’Ajuntament per a que es puga procedir al seu buidat.

contenidor_ple

Tel. 961 594 460
Correu e: ajuntament@picanya.org
Via APP municipal: APPICANYA
Xarxes socials municipals

 

_____________________________________________


SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
L’Ajuntament de Picanya ofereix un servei GRATUÏT de retirada de residus voluminosos (Matalasos, electrodomèstics, mobles vells...) Sols cal sol·licitar la retirada per telèfon al:
961 591 448 
on rebreu informació sobre l’horari i condicions de la retirada. També podeu transportar els residus a l’ECO-PARC i dipositar-los als contenidors corresponents.

voluminosos

_____________________________________________

ECO-PARC
L’Eco-parc Picanya-Paiporta permet dipositar de forma gratuïta:
- Enderrocs
- Restes de poda
- Electrodomèstics
- Mobles vells
- Matalassos
- Restes de pintura
- Restes de productes tòxics (pintures, insecticides, aerosols...) 
- Joguines, bicicletes...
- Piles, bateries
- Aparelles electrònics
- Olis de motor
- Pneumàtics
- Peretes
- Fluorescents
...

Adreça: Camí Mal Pas (Junt cementeri Paiporta)
Horari: Dilluns a divendres, 08:00 a 21:00h - Dissabtes i diumenges, 09:00 a 14:00h


------------------------------


ECO-PARC MÒBIL
A diferents ubicacions del nostre poble s’instal·la un Eco-Parc móbil quasi cada mes.  
Entre els elements que es podran depositar en aquesta instal·lació itinerant estan residus d’aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors,  joguets electrònics,  olis de motor, pantalles,  tubs fluorescents, tòners i cartutxos d’impressora pneumàtics, càpsules de café, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies..

Míes informació sobre l'eco-parc mòbil ACÍ.