placas-solares-instaladas-en-un-edificio
08 de de març de 2023
Les plaques fotovoltàiques van cobrint els sostres del nostre poble
L'oficina municipal d'habitatge ha gestionat més de 140 instal·lacions

Sols en el darrer any 2022 l'oficina municipal d'habitatge ha donat suport (informació, gestió d'ajudes, etc...) a més de 140 projectes d'instal·lacions fotovoltàiques als habitatges de Picanya, tant unifamiliars, comunitats o habitatges dins d'una comunitat. El suport d'esta oficina municipal ha permés accedir a les ajudes tant municipals (amb bonificacions de l'IBI i de l'impost de construcció i obra -ICIO-), com de les ajudes d'altres institutcions com ara el govern central.

Plaques solars als edificis municipals
A més, a este creixement en els edificis privats hem de sumar la decissió de l'Ajuntament d'instal·lar plaques fotovoltàiques als sostres dels edificis muncipals. Així els centres educatius municipals (les dues escoles), instal·lacions com ara el pavelló, l'Ajuntament, el magatzem... ja s'han instal·lat este tipus de plaques.

 

placas-solares-instaladas-en-un-edificio