contenedoraceite
18 de febrer de 2016
La recollida d'oli domèstic a la nostra comarca evita la contaminació de 6 milions de litres d'aigua
Picanya col·labora amb el programa de l'empresa Aigües de l'Horta
Aigües de l'Horta, en col·laboració amb els Ajuntaments de la comarca entre ells l'Ajuntament de Picanya manté, des de fa uns anys, diferents contenidors de recollida d'oli domèstic. En concret al nostre poble són dos els contenidors dedicats a la recollida d'oli domèstic usat.

Més de 6000 litres durant 2015
Esta iniciativa ha permès arreplegar al llarg de 2015 un total de 6.129 litres. Tot i atenent a que s'estima que un sol litre abocat en el desguàs contamina fins a 1.000 litres d'aigua, el resultat és que estos més de 6.000 litres tractats suposen evitar la contaminació d'uns 6 milions de litres d'aigua amb el conseqüent perjudic a l'entorn natural.

Producció de biodiesel
L'oli que s'arreplega és processat per a ser transformat en biodiesel, un combustible alternatiu, què emet menys diòxid de carboni. S'estima que el biodiesel producte de l'oli arreplegat en els municipis del Consorci d’Aigües de l'Horta, entre ells Picanya, ha evitat l'emissió d'uns 7.927 quilos de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera. Un altre important benefici de la correcta recollida de l'oli de cuina usat i del que, totes i tots, som responsables.