2021_10_04_Picanya Sta Maria Puig
04 de octubre de 2021
Eco-Parc mòbil a l'Av. Sta. Maria del Puig
De dilluns 4 a dimecres 6 d'octubre

En l'Av. Sta. M. del Puig (cantó C/ Senyera) entre hui dilluns 4 i dimecres 6, s'ha instal·lat un Eco-Parc mòbil. L'objectiu d'este servei és facilitar la recollida selectiva (i posterior tractament) d'aquells residus que no tenen un contenidor específic al nostre poble.

Què es poden deixar en aquest Eco-Parc mòbil?
Entre els elements que es poden depositar en esta instal·lació itinerant estan residus d'aparells electrònics (RAAE), xicotets aparells elèctrics, mòbils i carregadors, joguets electrònics, olis de motor, pantalles, tubs fluorescents, tòners i cartutxos d'impressora pneumàtics, càpsules de café, cintes magnètiques, CD i DVD, bombetes, piles, termòmetres, aerosols, productes de neteja, envasos perillosos de metall, dissolvents, pintures, bateries, radiografies...
Horari: de 10.00 a 14.00h i de 16.00 a 19.00h.

Gestió responsable dels residus
Cada dia és més evident la necessitat d'una gestió responsable dels residus. En aquesta gestió, el primer pas està en mans de la ciutadania. Una vegada produït el residu som els ciutadans i ciutadanes els responsables de depositar aqueix residu en el lloc adequat per a garantir el seu òptim tractament. En aqueix sentit, l'extensa xarxa de contenidors, l'Eco Parc al costat del cementeri vell de Paiporta, aquests Eco-Parcs mòbils, i fins i tot el Servei Gratuït de Recollida de Voluminosos oferit per l'Ajuntament (sols cal telefonar al 961 591 448) són opcions suficients com per a evitar, per exemple, l'abandó de residus en la via pública.

 

calendari_eco_parc_mobil_2021