Per mitjà d'esta secció es poden presentar anotacions per registre d'entrada segons el que preveu la llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú. Per un costat es disposa de l'opció d'omplir la instància per a després presentar-la per registre telemàtic o en el Departament Picanya DIGA'M, o bé tenim el propi servici de Registre Telemàtic, disponible 24 hores al dia, 7 dies de la setmana, els 365 dies de l'any.