007_SESSIO ENTRENAMENT
Aeròbic intens
A càrrec de Begoña