PROGRAMA D'ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS - TEMPORADA 2023-2024


Des de l’Ajuntament de Picanya es posa en marxa una nova temporada d’activitats esportives municipals, tot i entenent que l’activitat física i esportiva és un bé per a la nostra salut.

- La inscripció (i el pagament) es pot per mitjà d’esta mateixa plana web ACÍ.

 

Menuts i menudes
Escoles esportives municipals
Activitats quadrimestrals

 menuts

 

 

• El preu del curs és quadrimestral, la renovació entre 
quadrimestres es realitzarà de forma automàtica. Cal indicar número de compte en tramitar inscripció

• Multiesport: Iniciació a diferents esports (pilota valenciana, futbol sala, minibàsquet, jocs populars, hoquei, bàdmington, tallers...)
• Xiquiesport: : Iniciació a esports de pilota, d’equip i de raqueta o similars, psicomotricitat amb circuits, coordinació visomotriu i jocs populars.
• Habilitats en patins: exercicis sobre patins, jocs, millora del domini del cos i l’equilibri.
• Training jove: entrenament funcionals mitjançant circuits i jocs.  Introducció a l’ús de les máquines de treball muscular al gimnàs.

(*) Les classes són sols d’UNA hora i l’alumnat es dividirà en dos grups en funció del nivell. A determinar pel monitor o monitora.

 

Joves i persones adultes
(de 14 a 64 anys)
Activitats trimestrals (mínim 21 sessions)

 adults

 

Body Tono (treball de tren superior, inferior, glutis, abdominals i lumbars)
Zumball (coreografies senzilles per al treball del cardio) 
Fitness adults: entrenaments funcionals mitjançant circuits. Exercicis per a l’entrenament de la força funcional.

Musculació (més de 16 anys)
Sala de musculació del Pavelló. Inscripció mensual. Preu 16€ al mes.
Horari de la sala: de dilluns a dissabtes  (*) de 9:00 a 14:00 i de dilluns a divendres de 16:00 a 22:00 h
 (*) D'octubre a maig.
Horari amb monitor: de dilluns a divendres de 10:30-11:30 i de 18:30-21:30 h
Inscripció i pagament: on line www.picanya.org
Cal reserva prèvia (confirmada) per a cada sessió per mitjà del web: www.picanya.org o per mitjà de l’APP que trobareu indicada també a www.picanya.org

 

Persones majors
Persones Majors (+ 65 anys)


IMPORTANT:
El grup de gimnàstica A està destinat també a aquelles persones que desitgen realitzar una activitat, sempre adaptada a l’edat dels participants, però de major intensitat.  

Gimàstica de manteniment
A- Nivell alt - Gimnàstica
dilluns i dimecres de 09:30 a 10:30h
Pavelló Esportiu Municipal i parcs de la població.
B - Nivell mitjà - Gimnàstica
dimarts i dijous de 9:30 a 11:00h
Centre de Persones Majors i parcs de la població. 

Balls (coreografies grupals)
dimarts i dijous de 10.30 a 11.30h 
dimarts i dijous d’11.30 a 12.30h
dilluns i dimecres d’11.30h a 12.30h
Centre de Persones Majors

Pilates
dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30h
Pavelló Esportiu Municipal

 Per a completar l’activitat de la setmana totes les persones apuntades a qualsevol d’estes activitats podrà acudir al pavelló els divendres a fer:
Pilates
divendres de 9:30 a 10:30h
Pavelló Esportiu Municipal
Fitness
divendres de 10:30 a 11:30h
Pavelló Esportiu Municipal

Activitats gratuïtes (inscripció imprescindible)
Inscripcions: a partir del dia 28 de setembre

 

 

 


INSCRIPCIONS
Les inscripcions es poden fer de dues formes:
- Per mitjà d'esta plana web municipal. Caldrà accedir-hi per tal de tramitar el corresponent registre. Una volta es dispose d’aquest registre de persona usuària es podrà realitzar la inscripció des de les 00.00h del dia indicat per a cada període. Cal traminar (amb anterioritat a l’inici del període d’inscripció) un registre d’usuari per a cada persona (també persones beneficiàries -per exemple filles o fills) donat que una persona pot gestionar la inscripció d’altres familiars.
El primer pagament de la inscripció per internet s’haurà de fer amb targeta de crèdit. Després, caldrà domiciliar les quotes. 
- També es pot tramitar la inscripció en persona, de la forma habitual, a l’Ajuntament de Picanya (serà necessari indicar un número de compte per a la domiciliació del pagament).
NOTA: Sols es posaran en marxa aquells grups amb una inscripció suficient.
 


 
 BOTO_INSCRICPIO_ON_LINE

IMPORTANT (inscripció de filles, fills, altres persones dependents...)

Per a incorporar a altres persones (fills/as, persones majors, persones dependents...) a la seua fitxa de persona usuària i gestionar les seues inscripcions realitze el siguientre procés:  

Pas 1: Clique en l'enllaç "Registrar-se"
pas 2: En tipus de registre indique "BENEFICIARI"
Pas 3: En l'apartat "correu electrònic" indique el seu propi correu, el que haja indicat quan es va registrar vosté, no registre el del seu fill/a... Així el programa podrà relacionar totes dues fitxes.
Pas 4: Emplene les dades que li siguen sol·licitades.
Pas 5: Rebrà una correu electrònic de confirmació, per a completar el registre.

Tots els registres nous passen per una "validació" (comprovació de dades) a l'Ajuntament, per tant pot passar un temps des que es registre fins que es puga inscriure en alguna activitat. No deixe este procés de registre per a l'últim moment.

3. Una vegada haja comprovat les seues dades i tramitat les altes de les persones beneficiàries (i aquestes hagen sigut validades) ja estarà en condicions de tramitar la seua inscripció a les activitats municipals o realitzar reserves de pista. El pagament a través de la web de la primera inscripció es realitzarà amb targeta de crèdit (passarel·la segura de pagament), el pagament de les posteriors renovacions es realitzarà per domiciliació bancària.

Més informació i consultes:
Tf 961 594 460
Mail gestioesportiva@picanya.org

 

 

CALENDARI INSCRIPCIONS I RENOVACIONS

ADULTS
Comunicació baixa: Fins 15/09/2023
Nova inscripció residents: De 19 a 25/09/2023
Nova inscripció no residents: Des de 26/09/2023
Segon trimestre
Comunicació baixa: Fins 12/12/2023
Nova inscripció residents: De 14 a 22/12/2023
Nova inscripció no residents: Des de 27/12/2023
Tercer trimestre
Comunicació baixa: Fins 07/03/2024
Nova inscripció residents: De 12 a 21/03/2024
Nova inscripció no residents: Des de 22/03/2024

MENUDES I MENUTS
Nova inscripció residents: De 19 a 25/09/2023
Nova inscripció no residents: Des de 26/09/2023
Segon quadrimestre
Comunicació baixa: Fins 12/01/2024
Nova inscripció residents: De 16 a 24/01/2024
Nova inscripció no residents: Des de 25/01/2024

PERSONES MAJORS
Inscripcions a partir de 28/09/2023

Tindran condició de residents les persones empadronades o que treballen 
(caldrà justificar-ho) al poble de Picanya.

 

 

RENOVACIÓ
Tot l’alumnat dels cursos anteriors d’adults disposa de renovació automàtica. La baixa s’haurà de demanar expressament en les dates indicades via correu electrònic a gestioesportiva@picanya.org . En menuts i menudes la renovació automàtica sols es produix entre quadrimestres d’un mateix curs.

IMPORTANT: Les llistes d’espera no es mantenen d’un trimestre a un altre.

MÉS INFORMACIÓ
Servei DIGA’M de l’Ajuntament de Picanya
Tel. 961 594 460 - esports@picanya.org

 


 

 

NOTA: La participació en qualsevol activitat municipal suposa l’autorització implícita dels participants (o dels seus tutors) per a que l’Ajuntament de Picanya puga obtindre imatges de les activitats per al seu posterior ús amb finalitat publicitària, informativa o documental. Si no es desitja aparèixer en aquestes imatges s'haurà de manifestar de forma explícita tot i emplenant i presentant la corresponent instància davant el registre municipal.

 


 

 


Vídeos relacionats
Resum de la Setmana Esportiva
03 de de juny de 2022

Resum de la Setmana Esportiva

37a Setmana Esportiva
07 de de juny de 2019

37a Setmana Esportiva

Resum de la 36a Setmana Esportiva
01 de de juny de 2018

Resum de la 36a Setmana Esportiva

Resum de la 35a Setmana Esportiva
05 de de juny de 2017

Resum de la 35a Setmana Esportiva