Un nou concepte d'educació es va extenent a la nostra societat. Front a una visió de la formació com a una etapa temporal s'obri pas un nou plantejament que ens parla de l'educació durant tota la vida.
En eixe sentit l'Ajuntament de Picanya té establert, des de fa anys, un programa de col·laboració amb la Universitat Florida anomenat "La Universitat dels Majors a l'Horta Sud" adreçat a aquelles persones majors de 50 anys interasades a continuar aprenent.
Les temàtiques son ben variades i van des de claus per a interpretar la realitat econòmica a iniciació a internet o matèries relacionades amb l'art, la història o la biotecnologia.

Informació: info.majors@florida-uni.es
www.floridauniversitaria.es/unimajorsVídeos relacionats