cartell_a3_poesia_cami_noria_2022
05 de d’abril de 2022
15a edició del premi de poesia "Camí de la Nòria"
Obert el termini de presentació d'obres

L’Associació d’alumnes de l’escola d’adults de Picanya i l’Ajuntament convoquen el 15é premi per a poetes inèdits Camí de la Nòria.

BASES 

1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, sempre que siguen majors de 16 anys.
2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos i només es podran presentar un total de 3 poemes per participant. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats  amb un pseudònim.
La presentació de les obres es podrà realitzar:
a. Mitjançant còpia física
S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital. Caldrà indicar al primer full de l’obra el títol i el pseudònim, i a més, incloure una plica en un sobre tancat sense remitent on figurarà:
- Exterior del sobre: títol de l’obra, pseudònim i categoria.
- Interior del sobre: nom de l’autor/a i telèfon de contacte.
Els originals s’han d’enviar a:
Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 - 46210 Picanya
b. Mitjançant correu electrònic
Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en formats PDF. El primer inclourà l’obra presentada i el nom de l’arxiu serà el mateix títol. El segon arxiu s’anomenarà PLICA i inclourà les dades exigides al punt a d’aquestes bases.
Els originals s’han d’enviar a:
biblioteca@picanya.org
3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 9 de maig de 2022.
4. S’estableix un premi de 350 € per al millor poema en valencià, un altre de 350 € al millor poema en castellà, i un accèssit local de 150 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya, a més d’un esplèdid  gravat de Mª José Planells.
Una vegada establits els premis per al poema en valencià i en castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’escriure al principi del poema la indicació PICANYA.
5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Isabel Robles, Lidia Mir, Francisca Serrador, Gemma Tarazona i Mª Carme Salt, qui actuarà com a secretària del jurat amb veu però sense vot.
6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.
7. La presentació en aquesta convocatòria suposa l’acceptació total de les bases.
8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 31 de maig de 2022.

 

cartell_a3_poesia_cami_noria_2022