ilustracio_premi_poesia_2019_600x300
12 de de març de 2019
Convocat el 14é Premi de Poesia "Camí de la Nòria"
Per a poetes que no hagen publicat la seua obra


L’Associació d’alumnes de l’escola d’adults de Picanya i l’Ajuntament convoquen un any més, el premi de poesia "Camí de la Nòria". Este premi, que arriba ja a la seua 14a convocatòria està destinat a poetes que no hagen publicat mai la seua obra. 
L¡any 2018 l'Ajuntament de Picanya va publicar el llibre recopilatori "Camí de la Nòria. Poemes inèdits 2006-2017" en el que podeu llegir les poesies guanyadores d'estes edicions.

BASES

1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, sempre que siguen majors de 16 anys.

2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos i només es podran presentar un total de 3 poemes per participant. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats  amb un pseudònim.

La presentació de les obres es podrà realitzar:

2.1 Mitjançant còpia física.

S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. Haurà d’adjuntar-se una còpia en suport digital. Caldrà indicar al primer full de l’obra el títol i el pseudònim, i a més, incloure una plica en un sobre tancat sense remitent  on figurarà:

-          Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.

-          Interior del sobre: Nom de l’autor/a i teléfon de contacte.

Els originals s’enviaran a:

Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 – 46210, Picanya

2.2 Mitjançant correu electrònic.

Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en format PDF. El primer inclourà l’obra presentada i el nom de l’arxiu serà el mateix títol. El segon arxiu s’anomenarà PLICA i inclourà les dades exigides al punt 2.1 d’aquestes bases.

Els originals s’enviaran  a:

ascepa@picanya.org

3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 6 de maig de 2019.

4. S’estableix un premi de 300 € per al millor poema en valencià, un altre de 300 € al millor poema en castellà, i un accèssit local de 100 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.

Una vegada establits els premis per al poema en valencià i en castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi s’haurà d’escriure al principi del poema la indicació PICANYA.

5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Ramon Guillem, Lidia Mir, Laura Cabedo, Gemma Tarazona i Mª Carme Salt, qui actuarà com a secretària amb veu  sense vot.

6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.

7. La presentació a aquesta convocatòria suposa una acceptació total d’aquestes bases.

8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 28 de maig de 2019.

cartell_premi_poesia_2019