bases_cami_noria_2018
09 de de març de 2018
Convocat el 13é premi "Camí de la Nòria" per a poetes inèdits
El termini de presentació d'originals finalitzarà el 30 d'abril
 

Com cada any, l’Associació d’Alumnes de l’Escola d’Adults i l’Ajuntament de Picanya convoquen una nova edició del premi per Camí de la Nòria. Este premi vol recòneixer el treball d'autores i autors que no hagen vist la seua obra publicada amb anterioritat i animar així la creació d'obres poètiques.

BASES 13é Premi "Camí de la Nòria"
1. Podran participar aquelles persones que no han publicat mai un llibre en edició comercial, d’arreu del món, que siguen majors de 16 anys.
2. Els originals, inèdits, hauran de tindre un màxim de 50 versos. No podran haver sigut mai premiats en cap altre concurs i hauran d’estar signats amb un pseudònim.
La presentació de les obres es podrà realitzar:
2.1 Mitjançant còpia física: 
S’haurà de presentar un exemplar per duplicat, mecanografiat a doble espai per una sola cara, en fulls de DIN-A4, amb lletra Arial 12. S’hi haurà d’adjuntar una còpia en suport digital. Caldrà indicar el títol i el pseudònim al primer full de l’obra i, a més, també caldrà incloure’n una altra còpia (plica) en un sobre tancat, sense remitent, on haurà de figurar:
- Exterior del sobre: pseudònim, títol de l’obra i categoria.
- Interior del sobre: dades personals de l’autor/a, fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport.
Els originals s’hauran d’enviar a:
Escola d’Adults, c/ Bonavista, 2 – 46210, Picanya
2.2 Mitjançant correu electrònic:
Caldrà enviar en el mateix missatge dos arxius en format PDF. El primer haurà d’incloure l’obra presentada i haurà d’anar designat amb el mateix títol. El segon arxiu s’haurà d’anomenar PLICA i hi haurà d’incloure les dades exigides en el punt 2.1 d’aquestes bases.
Els originals s’hauran d’enviar a: ascepa@picanya.org
3. El termini de presentació d’originals finalitzarà el 30 d’abril de 2018.
4. S’estableix un premi de 300 € per al millor poema en valencià i un altre premi de 300 € al millor en castellà, a més d’un accèssit local de 100 € per al millor poema de persona natural o veïna de Picanya.
Una vegada fixats els premis per al poema en valencià i castellà, s’atorgarà el premi local. Per a optar a aquest premi, caldrà incloure al principi del poema la indicació “PICANYA”.
5. El jurat estarà compost per: Marc Granell, Pau Sif, Ismael Sempere, Lidia Mir, Sònia Gómez i M. Carme Salt, qui actuarà com a secretària amb veu però sense vot.
6. Qualsevol qüestió no recollida en aquestes bases es resoldrà segons el criteri del jurat.
7. La presentació en aquesta convocatòria suposa una total acceptació d’aquestes bases. 
8. El lliurament dels premis es farà públic al Centre Cultural de Picanya el 24 de maig de 2018.


bases_cami_noria_2018