Verificació de còpies electròniques

 Els documents emesos electrònicament per l'Ajuntament de Picanya incorporen al peu del document el Codi Segur de Verificació (CSV) i l'adreça de la seu electrònica on es pot comprovar l'originalitat i autenticitat d'aquest, podent descarregar-se la còpia electrònica original a través de la seu.

Per verificar una còpia emesa per l'Ajuntament de Picanya, podeu introduir el Codi Segur de Verificació en l'apartat “Validació” de la Seu Electrònica