L’arrelament social és el procés que inicia una persona estrangera d’un país extracomunitari per tal de poder regularitzar la seua permanència al nostre país.

La tramitació de l’informe d’integració social és imprescindible per aconseguir l’autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.

Requisits:
 • Persones estrangeres empadronats al municipi.
 • Necessari un mínim de tres anys d'empadronament a Espanya.
Documentació:
Obligatoria:
 • Fotocòpia del passaport complet i en vigor (totes les pagines). En cas d'haver caducat aportar passaport antic. (TD18.057)
 • Certificats empadronament històric dels municipis on haja estat empadronat (necessari justificar un mínim de tres anys d'empadronament) (TD18.052)
 • Contracte treball pero un periode no inferior a un any. (TD18.118)
 • Targeta sanitària. (TD18.203)
 • Certificats cursos de formació - Mínim 2 cursos però cal aportar tots els que tinguen. (TD18.083)
Opcional:
 • Acreditació de pertànyer a associació: soci de biblioteca, associacions, ONG, sindicats, xarxes públiques de transport, comptes bancàries. (TD18.127)
 • Acreditació d'assistència a xerrades, col·loquis, conferències. (TD18.120)
 • Contracte de lloguer. (TD18.121)
Observacions:
 • Cost gratuït.