Intervenció finalitzada
Nou asfaltat per a l'aparcament nord del poliesportiu
Localització: Poliesportiu Muncipal
Data de finalització de les obres: 04-03-2016
Obres de reasfaltat de l'aparcament nord (el de la zona del restaurant) del Poliesportiu Municipal. Repintat de la senyalització vial que, amb el temps havia desaparegut.
Esta intervenció està en la línia de la ja realitzada a l'aparcament sud (zona tenis) i completa l'actuació de millora de les dues zones d'estacionament de vehicles del Poliesportiu Municipal.
Intervenció finalitzada
Estat abans de les obres