Reparació asfaltat av. 9 d'octubre
Reparació asfaltat avinguda 9 d'octubre
Reparació asfaltat avinguda 9 d'octubre
Data d'inici de les obres: 09/12/14
Data de finalització de les obres: 11/12/14
Reparació de l'asfaltat avinguda 9 d'octubre. 
Reparació asfaltat av. 9 d'octubre
Reparació asfaltat av. 9 d'octubre
Reparació asfaltat av. 9 d'octubre
Reparació asfaltat av. 9 d'octubre