DSC_0008
Ampliació vorera carrer Pau
Renovació integral, ampliació i creació de pas elevat per a vianants
Localització: C/ Pau
Data d'inici de les obres: Desembre 2014
Data de finalització de les obres: Desembre 2014
Intervenció destinada a renovar i ampliar la vorera del carrer Pau en la banda junt a la línia de Ferrocarrils de la GV. Es renova per complet una vorera antiga i deteriorada, tot i ampliant-la fins alinear-la amb la que ja existeix. Es conserven el arbres amb el que es crearà una zona d'ombra i es millorarà la transitabilitat de la zona.
També es procedirà a "elevar" el pas de vianants existent des del creuament de les vies al cantó oposat amb el que s'eviten entrebancs arquitectònics i es prioritza el pas de persones.
Carrer Pau, intervenció
Carrer Pau, intervenció
Carrer Pau, intervenció
Carrer Pau, intervenció
Carrer Pau. Obra finalitzada.