Av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora de l'Av. Sta. Maria del Puig
Localització: Av. Sta. Maria del Puig
Data d'inici de les obres: Octubre 2014
Data de finalització de les obres: Febrer 2015
Font de finançament:
Finançament de la Diputació
Aquesta obra serà finançada amb càrrec al Programa Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació de València.
Els carrers a banda i banda de l'avinguda Sta. Maria del Puig han vist millorats creuaments, voreres... és per tant moment que la pròpia avinguda també millore en la línia de les vies adjacents.

Continuïtat
Està previst que en aquest mateix mes d'octubre arranquen les obres en les quals es continuarà, sobre l'avinguda, les intervencions ja realitzades en altres carrers propers: renovació de voreres (noves rajoles), creació de passos elevats per a vianants, millores en les xarxes de proveïment d'agiua, jardineria... 

Característiques pròpies
En l'avinguda del Puig, per les seues característiques els passos elevats tindran especial importància, atès que per la seua amplària, es convertiran en xicotetes places que, per exemple, milloraran la instal·lació de la falla que allí es planta.
Un altre aspecte important serà el dels aparcaments, es millorarà el ferm actual i es plantarà una línia de baladres que separe vehicles i voreres, sense perdre ni una sola plaça d'aparcament.
Av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obres de millora av. Sta. Maria del Puig
Obra finalitzada
Obra finalitzada
Obra finalitzada
Obra finalitzada