Treball finalitzat
Millores a les pistes esportives del Parc Europa
Aplicació de pintura anti-relliscant i altres millores
Localització: Parc Europa
Data d'inici de les obres: Abril 2014
Data de finalització de les obres: Juny 2014
Font de finançament:
Ajuntament de Picanya
Les pistes esportives del Parc Europa, junt a l'escola Ausiàs March lluixen nous colors. Tot i aprofitant les pràctiques realitzades per un grup d'alumnes d'un modul formatiu en matèria de pintura i decoració, l'Ajuntament ha repintant les pistes de bàsquet i skate a sol·licitud dels joves usuaris d'este espai.

Superfícies deteriorades
Estes pistes són utilitzades cada dia per decenes de joves esportistes això fa que, dia a dia, el sòl vaja desgastant-se i perdent adherència cosa que dificulta les evolucions tant de jugadors de bàsquet com de rollers o skaters. Amb la intervenció actual s'han cobert les superfícies esportives primer amb una imprimació específica i després amb una pintura anti-relliscant cosa que millora clarament les condicions d'ús.
En el cas de la pista de patinatge s'han respectat els grafittis de les parets verticals tot i entenent que formen part de la cultura pròpia d'este esport mentre s'han cobert les rampes en color taronja i les zones planes en color gris.

Col·laboració dels usuaris
Tant en la pista de patinatge com en les pistes de bàsquet s'ha comptat amb l'opinió i col·laboració dels usuaris més habituals d'estes insta·lacions. De fet, en el cas de la pista de bàsquet el club Picanya Bàsquet va decidir les noves mesures de la pista (ara més ampla) i les noves línes, amb zones quadrades i la línia de tres a 6'75 com marca la nova normativa d'este esport. Este club, a més, ha aportat les noves anelles i les noves xarxes raó per la qual se'ls ha permés incorporar el seu logo a les pistes com a element decoratiu i de promoció d'este esport.
Estat inicial
Estat inicial
Treballs d'imprimació i pintura
Treballs d'imprimació i pintura
Treballs d'imprimació i pintura
Treballs d'imprimació i pintura
Treballs d'imprimació i pintura
Treballs d'imprimació i pintura
Treball finalitzat
Treball finalitzat
Treball finalitzat
Treball finalitzat
Treball finalitzat
Treball finalitzat