DSC_0010
Pas per a vianants Av. Mediterrània-Av. de la Primavera
Pas per a vianants Av. Mediterrània-Av. de la Primavera
Localització: Av. Mediterrània-Av. de la Primavera
Font de finançament:
L'obra es desenvolupa amb recursos propis de l'Ajuntamet i s'anirà construint per fases. 
Pas per a vianants que unirà l'Avinguda de la Primavera amb l'Avinguda de la Mediterrània. Amb esta obra es vol donar resposta a les diferents sol·licituds arribades a l'Ajuntament per part dels ciutadans en el sentit de dotar a la zona d'un enllaç directe entre l'Avinguda de la Mediterrània i l'Avinguda de la Primavera (zona de la pisicina i el supermercat) sense haver de buscar els creuaments a les rotondes de l'Almàssera o de la Rosa dels Vents.

Seguretat i senzillesa
La principal preocupació d'esta obra està en aconseguir que este pas de vianants siga el més segur possible. Esta és una via amb un intens trànsit i per tant, el pas de vianants contarà amb la màxima visibilitat, una intensa senyalització i també bandes sonores que obliguen als vehicles a reduir la velocitat.
Tècnicament s'ha buscat una solució integral per a tot el creuament que va des del carril-bici del carrer Vent de la Muntanya del Garbí fins a l'aparcament de la pisicina. La principal dificultat és la diferència d'altura entre les dues vies i s'ha decidit salvar-la mitjançant una rampa (accessible per a cadires de rodes, carrets de bebé, etc...) i també s'intervendrà sobre la zona de carril-bici que es completa amb una nova corva, ja construida, d'accés a la zona de la piscina i supermercat.
L'obra es desenvolupa amb recursos propis de l'Ajuntamet i s'anirà construint per fases.
Motiu de la intervenció:
Es vol dotar a la zona d'un enllaç directe per a vianants entre l'Avinguda de la Mediterrània i l'Avinguda de la Primavera (zona de la pisicina i el supermercat) sense haver de buscar els creuaments a les rotondes de l'Almàssera o de la Rosa dels Vents.
planol
DSC_0002
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0008
DSC_0010
DSC_0041
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0046
la foto (1)
la foto (2)
la foto (3)
la foto