Obres clavegueram zona sud
Millores al clavegueram a la zona sud i final de Sta. M. del Puig
Millores al clavegueram a la zona sud i final de Sta. M. del Puig
Localització: Zopa sud (C/ Oriola) i Av. Sta. M. del Puig, C/ S. Antoni i Gómez Ferrer
Data d'inici de les obres: Otubre 2013
Data de finalització de les obres: Gener 2014
Font de finançament:
Zona Picanya Sud
Aquesta obra està finançada per l'Ajuntament amb una subvenció dell Plan de Nuclis de la Diputació de València.

Sta. M. del Puig i altres
Obra a executar per l'empresa Aigües de l’Horta, com a part de la constant millora de la xarxa.

Zona Picanya Sud
En esta zona es desenvolupa una acció de pavimentació i remodelació i substituació del clavegueram. El tram intervingut té una longitud d'uns 110 metres i afecta als carrers Taronja (tram junt C/Oriola), carrer Oriola (tram entre Taronja i Poeta Miguel Hernández) i carrer Poeta Miguel Hernández (tram inicial).
Es procedeix a augmentar el diàmetre de la canonada del clavegueram cosa que incrementa la capacitat de forma ben important.
Aquesta obra està finançada per l'Ajuntament amb una subvenció dell Plan de Nuclis de la Diputació de València.

Sta. M. del Puig i altres
En aquest cas es tracta d'una obra a executar per l'empresa Aigües de l’Horta, com a part de la constant millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i clavegueram.
La intervenció té una longitud d'uns 200 metres i afecta als carrers Av. Sta. Maria del Puig, des de C/ Dr Gómez Ferrer fins a Sant Antoni,  i des de Av. Sta. M. del Puig a Verge del Pilar.

Les obres no afectaran a les noves voreres 
En aquesta zona de carrers (Gómez Ferrer, S. Antoni...) fa uns mesos es realitzà la millora de les voreres. És important assenyalar que en esta nova obra s'intervé sobre la zona central del carrer pel que les noves voreres no es veuen afectades.

Motiu de la intervenció:
Obres destinades a millorar i renovar la xarxa de clavegueram i evitar els molt desagradables embossos. Es tracta de dos trams de canonades antigues que seran substuides per materials més moderns i de major resistència i capacitat.
Obres clavegueram
Obres clavegueram
Obres clavegueram