Enjardinament parc Jaume I
Enjardinament parc Jaume I
Enjardinament de la zona d'esplai al voltant del nou parc infantil de Jaume I
Localització: Av. Jaume I
Data d'inici de les obres: Juny 2010
Data de finalització de les obres: Juliol 2010
Font de finançament:
Ajuntament de Picanya
Motiu de la intervenció:
L'actuació ha consistit en la nova plantació d'espècies arbustives autòctones com "Arbutus hunedo", "Pistacea lentiscus", "Alpedistra" i altres, a més de la plantació de noves plantes aromàtiques cobrint el sòl.

La distribució de la plantació i ubicació de les plantes arbustives s'ha dut a terme intentant apantallar el so provinent de la via del ferrocarril, i el del propi vial de l'Av. Jaume I, dotant la zona d'esplai d'un ambient de tranquil·litat.

En l'àmbit de l'actuació, es crea una nova zona de gespa, realitzada amb una sembra de gespa que requerix d'un menor consum d'aigua "Paspalun vaginatun".

La intervenció s'ha realitzat amb una nova instal·lació de reg automàtic per goteig (inclús en la zona de gespa), tot això comandat des d'un programador automàtic via ràdio.
Enjardinament parc Jaume I
Enjardinament parc Jaume I 2
Enjardinament parc Jaume I 3
Enjardinament parc Jaume I 4