Viver d'empreses a l'Alqueria de Moret
Viver d'empreses a l'Alqueria de Moret
Creació de viver d'empreses al Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret
Localització: Centre de Desenvolupament Local Alqueria de Moret
Data d'inici de les obres: maig 2010
Data de finalització de les obres: segon semestre de 2010
Font de finançament:
Pla especial de suport a la inversió productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana
Motiu de la intervenció:
El treballl va encaminat a la creació d'un viver d'empreses que proporcione als menuts empresaris de la població locals per a exercir la seua activitat de manera que puguen desenvolupar les seues activitats amb totes les infraestructures necessàries.

Aquestes se centraran, fonamentalment en el lateral oest de l'Alqueria, i una menuda adaptació per a magatzem en el costat nord.

Les obres a escometre per a la creació del viver d'empreses comencen amb la construcció de 6 despatxos mitjançant tabics lleugers de mampares, que mitjançant un muntatge ràpid i respectuós amb i edifici existent permeta independitzar cadascun dels despatxos però amb certa permeabilitat que possibilite variacions futures en la distribució mitjançant intervencions no agressives.

Aquests tindran totes les característiques acústiques i tèrmiques que permeta un funcionament autònom de cadascuna de les empreses instal·lades.

Al costat de l'accés a la zona de despatxos es crearan dos espais que serviran a a totes les empreses del viver. D'una banda una menuda sala de màquines comuna per a tots els despatxos (fotocopiadores, impressores,...)

D'altra banda es construirà un nou de lavabo complet i perfectament adaptat per a persones amb discapacitat que compartiran també tots els despatxos.
Viver d'empreses a l'Alqueria de Moret
Viver d'empreses a l'Alqueria de Moret 2
Viver d'empreses a l'Alqueria de Moret 3