Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques als sostres dels edificis públics
Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques als sostres dels edificis públics
Instal·lació de plaques solars per a la producció d'energia fotovoltàica
Localització: Sostres dels edificis públics: Piscina coberta, pavelló, CEIP Ausiàs March i CEIP Baladre
Data d'inici de les obres: abril 2010
Data de finalització de les obres: segon semestre de 2010
Font de finançament:
Concessió administrativa
Motiu de la intervenció:
Sobre la Piscina Coberta de Picanya ja s'ha instal·lat un sostre amb cèl·lules solars fotovoltaiques amb capacitat per a produir energia elèctrica.

Aquest ha estat el primer edifici públic del poble a disposar d’aquest tipus d’instal·lació. Altres edificis, com ara els col·legisAusiàs March i Baladre o el Pavelló Esportiu, també instal·laransostres solars.

Amb la instal·lació de les cobertes solars als edificis públics, l’Ajuntament de Picanya dóna un pas més en la seua aposta per les energies renovables. Una vegada finalitzada la instal·lació, es produïran 502 Kw d’energia solar fotovoltaica i s’evitarà el llançament anual de 300 tones de CO2 a l’atmosfera...

L'energia generada sols pel sostre de la Piscina Coberta equival a la consumida per 40 habitatges de format mitjà.
Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques als sostres dels edificis públics
Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques als sostres dels edificis públics 2