Instal·lació de 5 ascensors a l’edifici Pau núm. 4-12 i rehabilitació de façana i coberta
Instal·lació de 5 ascensors a l'edifici Pau núm. 4-12 i rehabilitació de façana i coberta
Instal·lació de 5 ascensors a l'edifici Pau núm. 4-12, i rehabilitació de façana i coberta.
Localització: Carrer Edifici Pau
Data d'inici de les obres: setembre 2009
Data de finalització de les obres: desembre 2010
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
La intervenció consisteix en la instal·lació de cinc ascensors en la fatxada posterior del edifici Pau, recaient a carrer Poeta Miguel Hernández.

Amb esta intervenció es donarà servici a 50 vivendes situades en plantes altes de l’edifici Pau.

La instal·lació dels ascensors millora les infraestructures dels edificis de més antiguitat del nucli urbà de Picanya, ajudant a contribuir a la regeneració urbana dels nostres edificis.

Atés que este immoble esta ubicat en un dels accessos naturals a la població des del Sud, es pretén aconseguir una millor integració ambiental, estètica i arquitectònica.
Motiu de la intervenció:
L’objecte de l’actuació és afavorir l’accessibilitat dels veïns a les seues vivendes, per mitjà de l’eliminació de barreres arquitectòniques i la possibilitat de comunicació vertical per mitjà d’ascensors.

A més de l’anterior, s’aprofita per a rehabilitar les fatxades i les cobertes, millorant l’estanquitat de la coberta i l’estètica de l’edifici.
Instal·lació de 5 ascensors a l’edifici Pau núm. 4-12 i rehabilitació de façana i coberta
2010_018_final_001