DSC_0337
Remodelació Pl. Major i Pl. Constitució
Reurbanització del conjunt de les places Major i Constitució
Localització: Pl. Constitució, Major i carrer Església.
Data d'inici de les obres: segon semestre de 2012
Data de finalització de les obres: finals 2012
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)
L'objectiu principal d'esta actuació és la potenciació i millora del conjunt històric de Picanya. La present actuació tracta de millorar l'espai urbà d'una àrea urbana significativa de la població en l'entorn de l'Església i la plaça Major. Els objectius serien, millorar l'ús de vianants d'estes, permetent el pas de vehicles de forma esporàdica i millorar l'entorn tant en el tractament del paviment, com en el mobiliari.
Motiu de la intervenció:
Crear un espai lliure per a ús ciutadà, de caràcter verd i esplai i no tant de circulació. Donada la trama irregular d'estos carrers, i la proliferació en la zona d'eixamplaments i plans inclinats, la majoria d'espais es tracten com a xicotetes places, que s'inserixen en una trama lineal, que quedaria lliure per al pas ocasional de vehicles de servicis.
Remodelació Pl. Major i Pl. Constitució 2
Remodelació Pl. Major i Pl. Constitució 4
Remodelació Pl. Major i Pl. Constitució 5
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 001
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 002
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 003
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 004
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 005
Remodelació Pl. Major. Setembre2012. 006
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013
Remodelació Pl. Major. Juny 2013