parc bellavista P4182906
Mobiliari urbà i jocs en parcs infantils
Mobiliari urbà i jocs en parcs infantils Parc Albízies, Bellavista i Europa
Localització: Parc Europa (es complementa amb una altra actuació en jocs infantils), Parc Albízies i Parc Bellavista
Data d'inici de les obres: segon semestre de 2010
Data de finalització de les obres: 3 mesos
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)
L’actuació consistix a dotar als parcs d’elements de seguretat i millorar els jocs existents. Els distints elements que és realitzen en cada un dels parcs són:

1) tanca perimetral dels zones de jocs existents, i l'ampliació d'aquests àmbits amb els seues ports d'accés i eixida.

(2) creació d'un nou espai de jocs per a nadons d'uns 20-30m²,

(3) La col·locació de diversos elements de jocs infantils

(4) creació de una xarxa de arreplegada d'aigües.

(5) Col·locació de paviment de seguretat realitzat amb capa de 5 cm de grossària de cautxú rematat amb formes i colors diverses.
Motiu de la intervenció:
Adaptar els parcs infantils a la normativa actual de seguretat. Crear espais nous per a beus, dotar de paviments de goma a les zones de joc i col·locar nous jocs en els parcs infantils.
Mobiliari urbà i jocs en parcs infantils
parc albizies P4182901
parc albizies P4182903
parc bellavista P4182906
Parc albizies. Obres joc infantil 09_05_2011