Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals
Localització: Parc Primavera, Parc Panazol, Parc Jaume I i Parc Europa
Data d'inici de les obres: segon semestre de 2010
Data de finalització de les obres: 3 mesos
Font de finançament:
Pla Especial de Suport a la Inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP)
L'actuació consistix a dotar als parcs d'elements de seguretat i millorar els jocs existents. Els distints elements que és realitzen en cada un dels parcs són:

(1) Tanca perimetral dels zones de jocs existents, i l'ampliació d'aquests àmbits amb els seues ports d'accés i eixida.

(2) Creació d'un nou espai de jocs per a nadons, jardí-bressol, d'uns 20-30m²,

(3) La col·locació de diversos elements de jocs infantils

(4) Creació de una xarxa de arreplegada d'aigües.

(5) Col·locació de paviment de seguretat realitzat amb capa de 5 cm de grossària de cautxú rematat amb formes i colors diverses.
Motiu de la intervenció:
Adaptar els parcs infantils a la normativa actual de seguretat. Crear espais nous per a beus, dotar de paviments de goma a les zones de joc i col·locar nous jocs en els parcs infantils.
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 2
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 3
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 4
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 5
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 6
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 7
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 8
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 9
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 10
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 11
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 12
Instal·lació de paviment de seguretat sota els Jocs Infantils dels parcs municipals 13