Rehabilitació del monolit del rellotge de sol de la Rotonda dels Vents
Rehabilitació del monolit del rellotge de sol de la Rotonda dels Vents
Rehabilitació del rellotge de sol de la rotonda dels Vents
Localització: Rotonda dels Vents
Data d'inici de les obres: 15 d'abril de 2010
Data de finalització de les obres: 31 d'abril de 2010
Font de finançament:
Conselleria de Turisme de la GV
Neteja i renovació del monolit.
Motiu de la intervenció:
El monolit del rellotge de sol dissenyat per l'enginyer picanyer Manuel Dasí fou instal·lat a la rotonda dels Vents a principi dels anys 90. El pas del temps havia deteriorat la peça. Es realitza tot el repicat del monolit per a recuperar el color i aspecte de la pedra original i el repintat de les zones policromades.
Rehabilitació del monolit del rellotge de sol de la Rotonda dels Vents
Rehabilitació del monolit del rellotge de sol de la Rotonda dels Vents 2