Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell sobre el metro
Localització: Zona sud-oest del terme municipal
Data d'inici de les obres: 2007
Data de finalització de les obres: 2010 (29 d'abril, inauguració)
Font de finançament:
Conselleria d'Obres Públiques i infraestrutures de la Generalitat Valenciana.

Ajuntament de Picanya
Construcció d'una ronda exterior des del camí de la Pedrera fins a la rotonda dels bombers per a poder tancar el pas a nivell.
Motiu de la intervenció:
Diversos problemes

El projecte d'eliminació del pas a nivell suposa acabar amb el punt més negre del tràfic rodat en el nostre nucli urbà. Diàriament eren centenars els vehicles que es veien atrapats en interminables embossos pel tancament del pas a nivell (un fet que es repeteix al llarg del dia i bona part de la nit) el que suposava el col·lapse en el tràfic de l'avinguda Jaume I i el carrer Oriola amb desenes de cotxes. A aquest problema se sumava el fet que aquesta via era utilitzada per camions que creuaven la nostra població de la zona industrial a l'altre costat de la via el que generava un tràfic especialment perillós.

Una solució

El vial que ara s'obri amb un recorregut de poc més d'un quilòmetre permet el desviament del tràfic de vehicles pesats i accedir a la nostra població des de la rotonda dels bombers. En temps tot just suposa un desviament de poc més d'un minut, insignificant si ho comparem amb el temps que els cotxes podien arribar a passar davant les barreres tancades del metre.

Noves rotondes i més carril bici

Aquesta nova ronda ha suposat també la construcció de dues noves rotondes i també un nou tram de carril bici separat de la calçada.
Finalitzada l'obra “dura” per part de la Conselleria ara és l'Ajuntament el qual es va a encarregar del final del conjunt.
En el cas de la rotonda propera al cementiri s'ha optat per un que recrearà la zona d'horta i que combinarà figures i elements d'aigua que cercaran evocar el paisatge que envolta a la pròpia rotonda.

Avantatges de tancar el pas a nivell

- Es redueix de forma molt significativa el tràfic de vehicles pel nucli urbà, especialment, el tràfic de vehicles pesats (camions, autobusos...) per zones tan delicades com l’Av. l’ on a l'hora de l'entrada i eixida del CP Ausiàs March s'acumulen vehicles i vianants, molts d'ells xiquets i xiquetes.

- Major seguretat per als vianants

- S'evita el perill que suposen els vehicles en el moment de l'encreuament de les vies

- Desapareixen els embossos de cotxes en els carrers Oriola i Jaume I

- Es redueix molt significativament el nivell de soroll de la zona (no s'escoltarà l'alerta de les barreres, els motors i dels cotxes...)

- Millora ambiental de la zona a l'evitar-se l'emissió de gasos dels vehicles atrapats en els embossos provocats pel tancament de les barreres.

El pas a nivell es mantindrà obert a:

- Vianants, que podran accedir al nucli urbà a través d'un pas especialment condicionat.

- Seguicis fúnebres (mitjançant l'elevació de les barreres amb acompanyament de la Policia Local)
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell 2
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell 3
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell 4
Ronda sud-oest. Eliminació del pas a nivell 5