Construcció de la placeta de Corts Valencianes
Construcció de la placeta de Corts Valencianes
Placeta Corts Valencianes
Localització: C/ Corts Valencianes
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Urbanització i enjardinament de la xicoteta plaça constituida a les portes de l'Escola Infantil Municipal. Pavimentació, instal·lació de mobiliari urbà, enllumenament i jardineria.
Motiu de la intervenció:
Adequació de la zona per a ús public.
Construcció de la placeta de Corts Valencianes