Renovació dels lavabos del Poliesportiu Municipal
Renovació dels lavabos del Poliesportiu Municipal
Renovació integral dels lavabos del camp de futbol del Poliesportiu Municipal.
Localització: Poliesportiu Municipal
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Han estat completament aquests lavabos que, especialmente en estiu, tenen un ús molt significatiu. S'han adequat també per al seu ús per part de persones amb mobilitat reduïda.
Motiu de la intervenció:
Aquestes instal·lacions havien quedat un tant obsoletes.
Renovació dels lavabos del Poliesportiu Municipal