Millora d'accessibilitat de la Casa Consistorial
Millora d'accessibilitat de la Casa Consistorial
Millora d'accessibilitat de la Casa Consistorial
Localització: Edifici de l'Ajuntament (Pl Espanya 1)
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Instal·lació d'un ascensor exterior sobre la façana posterior de l'Ajuntament.
Motiu de la intervenció:
Permetre l'accés a la segona planta (Saló de Plens, despatx d'Alcaldia...) d'aquelles persones amb mobilitat reduïda, persones majors, etc... tot i atenent a que al Saló de Plens també tenen lloc les cerimònies civils de casaments.
Millora d'accessibilitat de la Casa Consistorial