Execució de mur de contenció al Carrer del Sol
Execució de mur de contenció al Carrer del Sol
Execució de mur de contenció al C/ del Sol.
Localització: C/ del Sol (Baixada del Realenc)
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Construcció d'un mur de separació entre el carrer i el llit del barranc de Xiva.
Motiu de la intervenció:
Millorar la seguretat de la zona en l'aspecte de trànsit de persones i vehicles.
Execució de mur de contenció al Carrer del Sol